Termeni şi Condiţii


SUNTEM COMPANIA NUMĂRUL 1 ÎN DOMENIUL CABLURI AUDIO & CADRE DE 19 INCH ÎN EUROPA

✓  Produse standard de înaltă calitate      ✓  Preţuri Accesibile     ✓  Service După vânzare& Tehnic

Termeni şi Condiţii

Penn Elcom Online Noi
Clienti: Voi sau Consumatorii voştri: Orice persoană care cumpără bunuri de la noi pentru motive în afara comerţului său, afacerii sau profesiei
Bunuri: Produsele de hardware şi software vândute de noi către dumneavoastră incluzând împachetarea, instrucţiuni şi orice alte component sau documente auxiliare.
Condiţii:Reprezintă termenii şi condiţiile vânzării prezentate în acest document şi orice alţi termeni sau alte condiţii convenite în scris cu noi
Adresa noastră: Phillips House Drury Lane Ponswood Industrial Estate Hastings East Sussex TN38 9BA UK
Numărul nostru de telefon: +44 (0)1424 429 641 Contactul nostru online: onlineuk@penn-elcom.com

Condiţiile care se aplică pentru achiziţionarea de bunuri de la noi.
Condiţiile din Partea I se aplică achiziţiei de bunuri de la noi fie că sunteţi un consumator sau nu.
Condiţiile din Partea ÎI se aplică achiziţiei de bunuri de la noi numai dacă sunteţi un consumator..
Condiţiile din Partea III se aplică achiziţiei de bunuri de la noi dacă nu sunteţi un consumator.

Drepturile Consumatorului

Penn Elcom Online este o companie cu sediul în Regatul Unit şi se supune legii Regatului Unit privind drepturile cumpărătorului inclusiv Regulile Vânzării la Distanţă, Termenii şi Condiţiile noastre neafectând drepturile dumneavoastră legale. Regulile Vânzării la Distanţă vă dau dreptul să anulaţi o comandă şi să returnaţi orice bunuri care este posibil să fi fost deja expediate, până la 7 zile de la data primirii. Politicile Penn Elcom Online de returnare permit 21 de zile.

TVA

Deoarece comercializăm în Regatul Unit toate preţurile de pe acest site includ TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată ) de 20%. Dacă cumpăraţi de la noi din afara UE sau dintr-o ţară exceptată de plata taxei cum ar fi Channel Islands atunci această valoare a TVA-ului nu se aplică. Web site-ul nostru va afişa automat toate preţurile fără TVA şi veţi fi facturat în consecinţă.

Plăţi prin Card, Securitate şi Confidenţialitate

Acceptăm majoritatea cărţilor de credit mai importante şi pentru achiziţiile off-line vom accepta (£) Mandate poştale în lire sterline, Cecuri personale, Cecuri bancare şi Transfer bancar. Ratele de schimb din intreagă lume variază tot timpul astfel că plăţile făcute către Penn Elcom Online trebuie să fie întotdeauna în Lire din Marea Britanie (£) Sterline.

Vă putem asigura că toate informaţiile sunt păstrate în siguranţă şi în securitate, de la coşul dumneavoastră de cumpărături on-line şi până la bunurile care ajung la uşa dumneavoastră. O incriptare securizată SSL protejează toate detaliile dumneavoastră în timpul procesului de cumpărare şi nu transmitem sau utilizăm aceste detalii în relaţia cu nicio terţă persoană, companie şi organizaţie de marketing. Toate detaliile solicitate sunt necesare pentru niciun alt motiv decât pentru a completa procesarea comenzii dumneavoastră.

Pentru comenzile pentru adresele de la distanţă şi internaţionale, numărul dumneavoastră de telefon ar putea fi transmis curierilor noştri, pentru a se asigura recepţia bunurilor dumneavoastră.

Ne actualizăm stocul în fiecare zi şi dacă un articol nu este în stoc va fi afişat ca atare pe site. Dacă există o problemă cu privire la disponibilitate vă vom contacta în termen de 24 de ore de la efectuarea comenzii, caz în care aveţi posibilitatea de a aştepta până când acesta va fi în stoc. În orice caz, comenzile nu sunt prelucrate decât dacă avem articolul în stoc.

Responsabilităţi

Anumite produse disponibile pe site-ul nostru pot fi periculoase şi pot duce la răniri grave dacă nu sunt folosite în mod corect. Numai persoanele competente şi în cunoştinţă de cauză, care înţeleg şi acceptă riscurile implicate, trebuie să folosească aceste produse. Formarea în vederea utilizării corespunzătoare a echipamentului, tehnicile şi măsurile de siguranţă în ceea ce priveşte oricare din aceste produse sunt responsabilitatea utilizatorului, care trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru toate riscurile şi pagubele, care pot rezulta din utilizarea unui astfel de echipament.

Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că toate datele tehnice şi instrucţiunile furnizate împreună cu produsul de către vânzător sunt furnizate utilizatorului final.

Informaţii privind utilizarea site-ului şi Drepturi de autor

Penn Elcom Online nu îşi asumă răspunderea pentru daunele de orice fel, pentru daunele compensatorii, directe, indirecte, pierderi de date, venit sau profit, pierderea sau deteriorarea bunurilor şi pretenţiile unei terţe părţi implicite sau în alt mod legate de utilizarea acestui site.

Toate imaginile, materialele, proprietatea intelectuală şi descrierile sunt proprietatea Penn Elcom Online Ltd şi Export Technologies. Acestea nu pot fi copiate sau folosite fără permisiunea expresă a acestor părţi.

Regulamente de lucru la înălţime

Dacă cumpăraţi pentru muncă sau într-un scop industrial, trebuie să fiţi conştienţi de următoarele:
 
Regulamentele de muncă la înălţime 2005 consolidează legislaţia anterioară privind lucrul la înălţime şi vor implementa Directiva Consiliului Europeâ 2001/45/C în ceea ce priveşte cerinţele minime de securitate şi sănătate privind utilizarea de echipamente pentru muncă la înălţime (Directiva de Muncă Temporară la Înălţime sau DMTI).

Regulamentele se vor aplica la toate muncile la înălţime unde există un risc de cădere susceptibilă de a provoca vătămări corporale. Acestea stabilesc atribuţii ale angajatorilor, liberilor profesionişti şi oricărei alte persoane în limita atribuţiilor lor (de exemplu managerii de facilităţi sau proprietarilor de clădiri care ar putea contracta alte persoane pentru a lucra la înălţime).

HSE publică un ghid simplu al acestor Regulamente. Acesta va promova, de asemenea, mesaje cheie sectoarelor industriale şi le va încuraja să revizuiască şi să dezvolte propriile sfaturi specifice pentru lucrul la înălţime.
 
Copii de pe ghidul simplu al acestor Regulamente al HSE va putea fi disponibil pentru descărcare pe http://www.hse.gov.ukhttp://www.hse.gov.uk

Wherever it is not possible to accept your order to buy the goods of the specification and description at the price indicated we will advise you by e-mail and offer to sell you the goods of the specification and description at the price stated in the e-mail and will state the period for which the offer or the price remains valid. You may accept our offer by e-mail within the period stated and in which case there will be a concluded agreement between us.

Livrarea bunurilor

 • Preţul bunurilor nu include livrarea acestora de la noi către dumneavoastră.
 • Costurile de transport şi privind orice asigurare pe care acesta le-ar implica vor fi rambursate de dumneavoastră şi vor fi scadente la data plăţii preţului.
 • Bunurile vor fi livrate de noi la adresa dumneavoastră iar riscul asupra mărfurilor va fi suportat de dumneavoastră imediat ce le preluaţi.
 • Trebuie să aveţi în vedere că transportatorul nostru solicită o notificare imediată cu privire la orice pierdere sau deteriorare a bunurilor iar dumneavostră ar trebui să inspectaţi bunurile după ce le-aţi primit şi să raportaţi imediat orice pierdere sau deteriorare transportatorului..
 • În măsura în care ne raportaţi orice daune suferite în timpul tranzitului în termen de 48 de ore de la livrare vă vom returna preţul şi costul transportului sau vom înlocui bunurile fără niciun cost pentru dumneavoastră.
 • În ceea ce priveşte orice daună suferită de bunuri în timpul tranzitului raportată nouă după 48 de ore de la livrare vă vom solicita probe că bunurile au fost deteriorate înainte de a fi recepţionate de dumneavoastră.

Plată şi Preţ

 • Nu vom fi obligaţi să livrăm bunurile până când nu aţi plătit pentru acestea. Plata va deveni scadentă în momentul în care a intervenit un acord între noi. Momentul plăţii este de esenţă. Preţul datorat de tine ete preţul indicat care include taxa pe valoarea adăugată.

Livrarea

 • Vom încerca să vă livrăm bunurile înăuntrul termenului estimat pentru livrare.
 • Dacă acest lucru nu va fi posibil, ne rezervăm dreptul de a le livra în termen de 30 de zile începând cu ziua următoare celei în care un acord a intervenit între noi.
 • Dacă nu vom putea livra bunurile către dumneavoastră în termen de 30 de zile începând cu ziua următoare celei în care un acord a intervenit între noi:
  • Vă vom informa prin e-mail
  • Vă vom face o ofertă suplimentară prin e-mail pentru a vă vinde bunurile din caietul de sarcini şi descriere la preţul stabilit prin e-mail şi vom stabili perioada pentru care oferta şi preţul rămân valabile; 3. Dacă nu acceptaţi oferta vă vom rambursa orice sumă plătită de dumneavoastră sau în numele dumneavoastră în conformitate cu sau în legătură cu acordul în termen de 30 de zile începând cu ziua imediat următoare celei în care timpul pentru livrare a expirat. c) Dreptul dumneavoastră de anulare.
 • Drepturile de anulare prezentate mai jos se aplică oricărui acord intervenit între dumneavoastră şi noi..
 • Aveţi dreptul de a anula acordul în orice moment înainte de expirarea unuei perioade de 14 zile calendaristice care începe în ziua în care bunurile sunt livrate.
 • Puteţi anula oferindu-ne o notificare în oricare din următoarele moduri:
  • printr-o notificare scrisă depusă la adresa noastră (indicată mai sus);
  • printr-o notificare scrisă trimisă prin poştă la adresa noastră (indicată mai sus);
  • prin fax la numărul nostru de fax de afaceri (indicat mai sus);
  • prin poştă electronică la adresa noastră de poştă electronică (indicată mai sus);iar notificarea va opera pentru a anula înţelegerii noastre.
 • Dacă anulaţi înţelegerea:
  • trebuie să ne returnaţi bunurile la adresa indicată mai sus;
  • bunurile trebuie returnate nouă în integralitatea lor (va rugăm să aveţi în vedere definiţia bunurilor dată mai sus);
  • sunteţi responsabil pentru costul returnării bunurilor către noi la adresa indicată mai sus;
  • aveţi obligaţia de a avea grijă în mod rezonabil de bunuri ( incluzând pachetul reutilizabil, instrucţiuni de folosire etc) până cad acestea ne sunt returnate;
  • aveţi obligaţia de a avea grijă în mod rezonabil că acestea să ne fie livrate şi să nu fie deteriorate în timpul transportului;
  • vă vom rambursa orice sumă plătită de dumneavoastră sau în numele dumneavoastră în conformitate cu sau în legătură cu acordul inclusiv taxele de transport şi orice asigurare care pică în sarcina noastră.
  • Vă vom pune în sarcină costurile directe către noi de recuperare a oricăror bunuri furnizate dacă nu reuşiţi să ne returnaţi bunurile.Dreptul nostru de anulare
 • Dacă din motive independente de controlul nostru, incluzând, dar fără a se limita la o incapacitate sau eşec din partea producătorilor sau furnizorilor de bunuri de a ne furniza bunurile, nu vă putem furniza bunurile, vom putea anula acordul în orice moment înainte că bunurile să fie livrate printr-o notificare adresată dumneavoastră. Vă vom rambursa cu promtitudine orice sume plătite de dumneavoastră sau în numele dumneavoastră în temeiul sau în legătură cu acordul. Nu vom răspunde pentru oricare altă pierdere sau daună care ar rezulta dintr-o asemenea anulare.

Drepturile statutare

 • Dreptul dumneavoastră de anulare este în plus faţă de alte drepturi statutare.
 • Serviciul de asistenţă post vânzare sau garanţiile privind returnarea bunurilor de către dumneavoastră către noi menţionate mai jos nu vă afectează drepturile statutare.

Garanţii şi service post vânzare

 • Noi garantăm că bunurile vor corespunde cu descrierea şi caietul de sarcini menţionat.
 • Noi garantăm că bunurile vor avea o calitate satisfăcătoare atunci când vă vor fi livrate de curierul nostru.
 • Termenii oricărei garanţii a producătorului şi service-ul post vânzare vor fi incluse între documentele care vor însoţi bunurile.
 • Dorim să vă oferim recomandări în concordanţă cu condiţiile de mai jos.
 • Recomandările noastre către dumneavoastră
 • Suntem întotdeauna pregătiţi să vă oferim sfaturi despre bunuri inclusiv recomandări despre instalarea, compatibilitatea, configurarea şi upgradarea produsului.
 • Cunoaştem scopul general pentru care achiziţionaţi bunurile noastre şi vom avea avea aceasta în vedere atunci când vă vom da orice sfat.
 • Fără a cunoaşte aplicaţia particulară pentru care aveţi nevoie de produsele noastre şi specificaţia exactă şi configuraţia oricărui sistem existent în care intenţionaţi să instalaţi produsele noastre nu putem şi nu garantăm caracterul adecvat al oricărui produs al nostru pentru scopul dumneavoastră particular.
 • Noi oferim un service prin care instalăm produsele noastre în sistemul dumneavoastră existent. Dacă ne solicitaţi aceasta, putem garanta caracterul adecvat al produselor instalate de noi.
 • h) Responsabilităţile dumneavoastră
 • Este responsabilitatea dumneavoastră să asiguraţi compatibilitatea oricărui produs oferit de noi spre vânzare cu componentele existente în cadrul sistemului dumneavoastră şi cu oricare alte produse oferite spre vânzare de către noi.
 • Este responsabilitatea dumneavoastră să asiguraţi instalarea corespunzătoare a produselor noastre în cadrul sistemului dumneavoastră existent.

Condiţii aplicabile
Aceste condiţii se vor aplica tuturor contractelor pentru vânzarea produselor noastre către dumneavoastră cu excluderea oricăror alţi termeni şi condiţii, inclusiv termenii şi condiţiile pe care aţi putea pretinde să se aplice pentru orice confirmare a unei comenzi de achiziţie sau orice document similar.
Toate comenzile pentru produse vor fi considerate ca fiind o o ofertă a dumneavoastră de a achiziţiona produse coform acestor condiţii.

 • Acceptarea livrării bunurilor va fi considerată o dovadă concludentă a acceptării de către dumneavoastră a acestor condiţii.
 • Orice modificare a acestor Condiţii (inclusiv orice termeni şi condiţii speciale convenite între noi şi dumneavoastră) nu se vor aplica decât dacă va exista acordul nostru scris în acest sens.
 • Aceşti termeni reprezintă întregul acord între dumneavoastră şi noi. b) Preţ şi plată

Preţul (cu excepţia situaţiilor menţionate în mod expres) va fi exprimat fără taxa pe valoarea adăugată care va fi datorată la cursul în vigoare la data facturării.

Când preţul este exprimat împreună cu taxa pe valoarea adăugată ne rezervăm dreptul de a ajusta preţul în orice moment înaintea livrării luând în calcul orice eventuală creştere a taxei pe valoarea adăugată.

Plata preţului şi taxa pe valoarea adăugată trebuie plătite înaintea livrării, pentru Conturile de Credit în termen de 30 de zile de la data facturării.Timpul în care trebuie făcută plata este de esenţă

Dobânda aferentă facturilor neachitate se va acumula de la data când plata devine scadentă, zi cu zi, până la data plăţii la o rată cu 8% mai mare decât rata de bază plc a Băncii Barclays în vigoare din timp în timp şi se va acumula la o astfel de rată înainte de orice judecată.

Dacă nu reuşiţi să faceţi niciun fel de plată la termenul scadent atunci fără a prejudicia niciunul din celelalte drepturi ale noastre vom putea:

 • Suspenda sau anula livrările oricărui articol datorat dumneavoastră; şi/sau
 • Să ne însuşim orice plată făcută de dumneavoastră pentru orice astfel de bunuri (sau bunuri furnizate în virtutea oricărui alt contract cu dumneavoastră), după cum vom găsi de cuviinţă. c) Sub nicio formă nu veţi putea amâna plata pentru orice factură sau orice altă sumă datorată nouă motivat de o compensaţie sau pretenţie pe care le-aţi putea avea sau pretinde că le aveţi sau pentru orice alt motiv. d) Livrarea şi nelivrarea bunurilor.

Bunurile vă vor fi livrate la adresa dumneavoastră. Riscul asupra bunurilor va trece asupra dumneavoastră imediat ce livrarea se va face.

Noi ne vom ocupa de transportul bunurilor la adresa dumneavoastră. Costul transportului şi orice altă asigurare pe care veţi dori ca noi să o facem vor fi rambursate de dumneavoastră fără niciun motiv de compensaţie sau orice drept de retenţie şi vor fi datorate la data la care trebuie achitat preţul. Transportatorul va fi considerat ca fiind agentul dumneavoastră.

Nu vom fi răspunzători de orice pierdere sau daună indiferent de faptul că am eşuat în a vă livra bunurile sau oricare dintre bunuri cu promptitudine sau deloc.
Chiar dacă am întârzia sau chiar eşua în livrarea bunurilor sau a oricăruia dintre bunuri la timp veţi fi obligat să acceptaţi livrarea şi să plătiţi pentru bunuri în întregime cu condiţia că livrarea să se reia în orice moment în interval de 1 luna de la accord.

Dreptul de retenţie de către noi.
Riscul asupra bunurilor va trece asupra dumneavoastră din momentul livrării.

Chiar dacă livrarea se va face în bune condiţii bunurile nu vă vor fi înmânate până când :

Veţi plăti preţul plus taxa pe valoarea adăugată în totalitate; şi

Nicio altă sumă nu va fi datorată de dumneavoastră către noi

Până când dreptul de proprietate al bunurilor va trece asupra dumneavoastră acestea şi oricare dintre ele vor fi deţinute de dumneavoastră cu titlul fiduciar de detentor al nostru.

Veţi depozita bunurile (fără niciun cost pentru noi) separate de alte bunuri aflate în posesia dumneavoastră şi le veţi marca în aşa fel încât să fie în mod clar identificate ca fiind proprietatea noastră.

Cu toate că bunurile sau oricare dintre acestea) rămân în proprietatea noastră le veţi putea vinde sau folosi în cursul normal al afacerii dumneavoastră la valoarea totală a pieţei în contul nostru. Orice astfel de vânzare sau înţelegere va fi o vânzare sau folosinţă a proprietăţii noastre de către dumneavoastră şi în numele dumneavoastră şi veţi acţiona ca titular când veţi face astfel de vânzări sau înţelegeri.

Până când proprietatea bunurilor va fi transmisă de la noi toate veniturile rezultate din vânzare sau orice alt mod vor fi deţinute în numele nostru şi nu vor fi amestecate cu alte sume de bani sau plătite în orice cont fără acoperire şi vor fi identificaţi în orice moment material că fiind banii noştri.

Vom fi îndreptăţiţi să recuperăm preţul (plus taxa pe valoarea adăugată) fără a ţine seama de faptul că proprietatea asupra oricăruia dintre bunuri nu s-a transmis de la noi.

Până când proprietatea asupra bunurilor va fi transferată de la noi ne veţi livra la cerere aceste bunuri atâta timp cât acestea nu au dispărut sau au fost revândute. Dacă nu veţi putea face aceasta vom putea intra în spaţiile aflate în proprietatea dumneavoastră, ocupate sau controlate de dumneavoastră unde bunurile ar putea fi situate pentru a le recupera. Ne autorizaţi să recuperăm bunurile din orice alt loc unde acestea ar putea fi situate temporar, cu condiţia să avem întotdeauna acordul persoanei care deţine, ocupă sau controlează asemenea incinte de a pătrunde în ele. În momentul în care vă vom solicita să predaţi asemenea bunuri, dreptul dumneavoastră de a le vinde, folosi sau orice altă înţelegere va înceta.

Nu veţi putea gaja sau garanta pentru orice alt fel de datorie niciunul din bunurile care sunt proprietatea noastră. Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre, dacă veţi face aceasta toate sumele datorate sub orice formă de către dumneavoastră către noi vor deveni imediat scadente şi plătibile.
Veţi asigura şi păstra asigurate bunurile pentru toată valoarea împotriva tuturor riscurilor spre satisfacţia noastră rezonabilă până la momentul la care proprietatea asupra bunurilor se transmite de la noi, şi ne veţi prezenta o copie a poliţei de asigurare oricând vă vom cere. Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre, dacă nu veţi face aceasta toate sumele datorate sub orice formă de dumneavoastră către noi vor deveni imediat scadente şi plătibile.

Veţi prezenta cu promptitudine datele prevăzute în acest contract Registratorului în concordanţă cu Companies Act 1985 Part XII astfel cum a fost modificată. Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre, dacă nu veţi face aceasta toate sumele datorate sub orice formă de dumneavoastră către noi vor deveni imediat scadente şi plătibile.

Acceptarea Mărfurilor

 • Se va considera că aţi acceptat mărfurile în termen de trei zile de la livrarea acestora de către transportatorul dumneavoastră.
 • După acceptare nu veţi mai fi în măsură să returnaţi bunurile care nu sunt în concordanţă cu contractul.

Respingerea mărfurilor

Dacă veţi respinge respectând termenii şi condiţiile oricare dintre mărfurile care nu sunt în concordanţă cu contractul veţi plăti cu toate acestea întregul preţ pentru astfel de mărfuri dacă nu le returnaţi către noi pe cheltuiala dumneavoastră înainte de data la care plata preţului este datorată.

Returnarea bunurilor care sunt în concordanţă cu contractul

Returnarea către noi a oricărui bun livrat către dumneavoastră care este în concordanţă cu contractul nu va fi acceptată fără acceptul nostru scris anterior (în concordanta cu procedura noastră de autorizare a returnărilor) şi în termeni care vor fi lăsaţi la discreţia noastră absolută.

Dacă vom fi de acord să acceptăm returnarea oricăror astfel de bunuri veţi fi obligat să achitaţi o taxa de manipulare de (20%) din preţul facturii. Astfel de bunuri trebuie returnate de dumneavoastră către noi cu plata transportului şi în ambalajul original.

Mărfurile care sunt în concordanţă cu înţelegerea şi care sunt returnate fără acordul nostru scris anterior pot, la discreţia noastră absolută, să vă fie returnate sau depozitate pe cheltuiala dumneavoastră fără a aduce niciu prejudiciu celorlalte drepturi sau căi de atac pe care le-am putea avea.

Variaţii în descriere sau specificaţie

Este posibil să livrăm mărfuri având o descriere sau specificaţie diferită faţă de cea convenită şi care pot fi necesare pentru a se conforma cu orice cerinţă legală în materie de siguranţă sau care nu afectează în mod semnificativ calitatea sau scopul adecvat al mărfurilor.

Limitări asupra răspunderii noastre faţă de dumneavoastră

Răspunderea noastră faţă de dumneavoastră pentru orice încălcare a contractului sau culpă (cu excepţia răspunderii noastre pentru culpă în caz de deces sau vătămare corporală) se va limita la preţul mărfurilor împreună cu orice cheltuială suportată de dumneavoastră în ceea ce priveşte notificarea noastră sau returnarea bunurilor către noi.
Nu vom fi răspunzători pentru oricare daună indirectă incluzând, fără a se limita la acestea, orice daună cauzată de întreruperea afacerii noastre, pierderea datelor informatice sau daune materiale ale proprietăţii şi indiferent dacă este cauzată în mod direct sau indirect, prin orice încălcare a contractului sau prin neglijenţă de către noi sau de către orice prepus sau agent al nostru. 

Alegerea legii aplicabile şi jurisdicţia
Acest contract este supus legii în vigoare în Anglia şi Ţara Galilor.
Toate litigiile care pot decurge din prezentul acord vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a instanţelor din Anglia şi Ţara Galilor.

Forţă Majoră
Niciuna din părţile acestui acord nu vor fi răspunzătoare de imposibilitatea sau întârzierea în îndeplinirea obligaţiilor asumate, dacă întârzierea este cauzată de circumstanţe sau evenimente mai presus de controlul lor rezonabil, care vor include fără a se limita la acestea, la litigii industriale, voinţă divină, terorism, rebeliune civilă, refuzuri de acordare a licenţelor şi autorizaţiilor, [etc]

Dacă oricare parte a acestor termeni şi condiţii vor fi găsite ca fiind în contradicţie cu legea, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea restului condiţiilor.

PennElcom Online este denumirea comercială a Pro Audio Stash Ltd. Pro Audio Stash este parte a grupului de companii Penn Elcom.